Privacybeleid LIEF Coaching

In deze privacy verklaring (AVG) lees je hoe LIEF Coaching met jouw persoonsgegevens omgaat. LIEF Coaching is een coaching praktijk die zich richt op het begeleiden van mensen met energieproblematiek. LIEF Coaching verzamelt jouw gegevens en daarom is het goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven. Als jij je niet prettig voelt omtrent het gebruik van jouw gegevens door LIEF Coaching, neem dan gerust contact op.

Email: liefcoaching@gmail.com | Haarlem |BTW-nummer: NL001166605B05 |KvK-nummer: 55750761 | LIEF Coaching is een eenmanszaak, beheerd door Paulien Elzinga.

Persoonsgegevens die LIEF Coaching verwerkt

Hieronder wordt toegelicht welke persoonsgegevens worden verzameld en met welk doel.

  • Contact opnemen. Je kan contact opnemen met LIEF Coaching via het contactformulier op de website. In dit formulier wordt gevraagd naar je naam, emailadres, onderwerp van je bericht en je vraag. Er wordt gevraagd naar deze gegevens zodat LIEF Coaching contact met je kan opnemen om je te informeren over de coaching mogelijkheden en/of een voorstel kan aanbieden.
  • Het intakeformulier. Het intakeformulier bevat de volgende informatie: naam, geboortedatum, werk en woonsituatie, informatie over je gezondheid, informatie over je voortgang met het Gupta programma, telefoonnummer of emailadres van iemand uit je ondersteunend netwerk en je coachvraag. Deze informatie bevat de basis voor een kennismakingsgesprek. LIEF Coaching heeft deze informatie nodig om een inschatting te kunnen maken of het kan voldoen aan je hulpvraag. Het intakeformulier bevat adresgegevens en de inkomenscategorie waarin je valt. De adresgegevens heeft LIEF Coaching nodig voor op je factuur. De inkomenscategorie heeft LIEF Coaching nodig om te kunnen bepalen welk tarief te hanteren. Tenslotte staat in het intakeformulier je Skypenaam, deze naam is nodig om contact te kunnen leggen via Skype voor een intakegesprek of een coachsessie.
  • Google Analytics. De website van LIEF Coaching verzamelt jouw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je website bezoek of de pagina’s die je veel bekijkt.

Ontvangers

De gegevens die LIEF Coaching ontvangt en verwerkt worden beheerd d.m.v.:

  • Hostnet. Als je contact opneemt via het contactformulier op de website, wordt deze als email opgeslagen op de servers van Hostnet.
  • Gmail. Als je contact opneemt via het gmail adres van LIEF Coaching, worden de betreffende mails opgeslagen door Google.
  • LIEF Coaching. Het intakeformulier staat op de computer van LIEF Coaching.
  • Skype. Indien je coaching via Skype hebt ontvangen zal je Skypenaam in de contactenlijst van Skype komen te staan.

Opslagperiode

Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door LIEF Coaching, maar nooit langer dan nodig is, tenzij op grond van wettelijke regeling jouw gegevens langer bewaard moeten worden.

  • Intakeformulier. Het intakeformulier wordt 2 jaar na het laatste contactmoment door LIEF Coaching bewaart.
  • Facturen. LIEF Coaching heeft een boekhouding waarin alle facturen 7 jaar worden bewaart voor de belastingdienst. De persoonsgegevens op de factuur zijn je naam en je adresgegevens.
  • Google Analytics. De gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan jouw naam of emailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.

Delen van persoonsgegevens met derden

LIEF Coaching verstrekt uitsluitend persoonsgegeven aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomt of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Dit gebeurt altijd in overleg.

Beveiliging

Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Je gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software.

De persoonsgegevens die door LIEF Coaching of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord.

De apparaten die jouw gegevens openen zijn in het beheer van LIEF Coaching en zijn  vergrendeld met een wachtwoord. De apparaten worden beveiligd met antivirussoftware. Het aantal apparaten die toegang hebben tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken. Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van je  persoonsgegevens door LIEF Coaching en je hebt het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij LIEF Coaching een verzoek kunt indienen om je persoonsgegevens naar jou of een ander, een door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging, intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar liefcoaching@gmail.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraagt LIEF Coaching een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. LIEF coaching reageert zo snel mogelijk op je verzoek.

LIEF Coaching wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.